Ekolog d.o.o.

 

Separatori ulja i naftnih derivataKompaktni separator za odvajanje lakih ulja i masti, taloga i čvrstih materija

Pored standardnih proizvoda, mi vam nudimo konkretno rešenje za svaki vaš zahtev

PRIMENA:

Separator ulja i naftnih derivata se koristi za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni...
Ispuštanje prečišćene vode je moguće u prirodni recipijent ili kanalizacioni sistem.TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA:

Separatori su proizvedeni prema evropskoj normi EN858 
Sastoji se iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim filterom. Taložnik je opremljen sa elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode. Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade. Koalescentni filter za izdvajanje ulja i naftnih derivata se sastoji od oleofilnih, nerotirajućih, horizontalnih talasastih ploča pomoću kojih se odvaja rezidualno ulje. Čim kap ulja dodirne površinu filtera ona je odvojena. Zauljena voda se kreće duž talasastih ploča različitom brzinom. To rezultira dodatne kolizije većih i manjih kapi ulja (mogućnost koalescencije=sjedinjenja). Kapljice postaju veće, kao rezultat sjedinjavanja čestica ulja, što ubrzava njihovo kretanje na gore, tako da su one kao posledica gore navedenog zarobljene u filteru iz kojeg se gravitacijom izdvajaju u spremnik ulja.

NAČIN UGRADNJE:

Ugradnja je brza i laka. Nema potrebe za dotatnim troškovima oko betonskih radova, izrade temelja i sl. Separator se ugrađuje u rov, u stabilnom ili stabilizovanom tlu na zbijenu posteljicu od peska ili šljunka visine 300mm. Na posteljicu se postavlja separator i ravnomerno po obodu zatrpava peskom ili šljunkom. Zbijanje se vrši ručno ili mašinski, a potrebno ga je izvoditi tako da ne dođe do oštećenja danca ili omotača.
Materijal za zatrpavanje koristiti do 200mm iznad temena separatora, a za preostalu potrebnu količinu se može koristiti materijal iz iskopa. Detaljnije objašnjenje postupka zatrpavanja i ugradnje propisano je standardom EN1610.
U slučajevima ugradnje separatora u tlo sa podzemnom vodom obratiti pažnju na pojavu sile uzgona.

SEPARATORI SA BYPASS-om:
Koriste se za tretman atmosferskih voda sa velikih površina (saobraćajnice, parkinzi, trgovi...) gde su moguće diskontinualne pojave vršnih proticaja. Tako se obezbeđuje da se prvi talas zaprljane vode uvodi u separator, a ostala količina padavina sa ispirne površine se prevodi preko bypass-a.
Na ovaj način se postiže optimizacija kapaciteta uređaja i značajno smanjuje ukupna investicija.

SEP+BYPASS Classic
Klasičan sistem ugradnje separatora sa eksternim bypass-om između dva šahta. Prijemni šaht je specijalne konstrukcije koja obezbeđuje raspodelu i odvođenje vode u separator i bypass.

SEP+BYPASS Compact
U slučajevima kada nema dovoljno prostora za smeštaj prijemnog i izlaznog šahta, koristi se ovaj tip separatora koji sadrži bypass unutar konstrukcije separatora.

NAČIN UGRADNJE NA TERENU SA VISOKIM PODZEMNIM VODAMA:
Postiže se ankerisanjem separatora za betonsku armiranu ploču. Dimenzije betonske ploče određuju se prema
sili potiska. Broj mesta za ankerisanje, dimenzije ankera i jačina traka za vezivanje se dimenzionišu iz uslova stabilnosti.

KONSTRUKCIJA:

Separatori su izrađeni od polietilena visoke gustine (PEHD), tehnologijom spiralnog motanja koja omogućava maksimalnu postojanost oblika pri ukopavanju.
Ovaj materijal ima mnogostruke prednosti u odnosu na druge:

 • Hemijski je postojan na većinu hemijski agresivnih supstanci
 • Otporan na abraziju, koroziju i elektrolitski stabilan
 • Termo otporan (-30°C do +80°C)
 • Dugotrajnost, dugo izlaganje atmosferskim uticajima ne utiču na funkcionalnost uređaja (vek upotrebe do 50 god.)
 • Ne zagađuju sredinu, niti sadržaj unutar uređaja, onemogućavajući razvoj algi i bakterija
 • UV stabilan
 • Jednostavan za održavanje

Standardni kapaciteti uređaja
 

Opis fotke

 

ODRŽAVANJE:

Nakon postavljanja uređaja potrebno ga je napuniti vodom do nivoa izlaza i proveriti hidraulički protok vode. U zavisnosti od dužine rada, količine i stepena kontaminacije ulazne vode potrebno je u određenom vremenskom intervalu osigurati odvoženje istaloženih čvrstih materija iz taložnika i izdvojenog ulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.

SEPARATORI SA KOALESCENTNIM FILTEROM

Separatori ulja i naftnih derivata se koriste za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, autoservisi i perionice, garaže, industrijski pogoni...
Ispuštanje prečišćene vode je moguće u prirodni recipijent ili kanalizacioni sistem.
Separatori su proizvedeni prema evropskoj normi EN 858.
Sastoje se iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim filterom.

ReferenceSeperatori

Separator ulja i naftnih derivataRezervoar-separator ulja
Separator ulja i naftnih derivataRezervoar-separator ulja
Separator ulja i naftnih derivataRezervoar-separator ulja
Separator ulja i naftnih derivataRezervoar-separator ulja
Separator ulja i naftnih derivataRezervoar-separator ulja
Separator ulja i naftnih derivataRezervoar-separator ulja

PREDNOSTI

 • brza i laka ugradnja
 • jednostavna eksploatacija
 • lako održavanje, bez potrošnje energenata i hemikalija
 • pouzdanost i dugotrajnost koalescentnih filtera
 • fleksibilnost uređaja na promene dotoka vode
  velika otpornost na hemijske i termičke uticaje
 • opciono, mogućnost instalacije automatske indikacije i kontrole izdvojenih materija

BrošuraSEPARATORI