Ekolog d.o.o.
 

PUMPNE STANICEZa komunalne i industrijske otpadne vode

Velika fleksibilnost u pogledu:

  • kapaciteta | visina | položaja i vrste priključaka | nivoa automatizacije | mehaničkog pretretmana |...

Kućište

Kućište pumpne stanice je šahta cilindričnog oblika. Materijal kućišta je 
polietilen visoke gustine (PEHD). Polietilen ima najbolju hemijsku otpornost u 
odnosu na sve materijale koji se koriste za izradu kanalizacionih šahti. Materijal 
kućišta je otporan na UV zračenje.
Kućište se izrađuje tehnologijom spiralnog motanja, delovi kućišta se 
međusobno spajaju ekstruzionim postupkom zavarivanja. Dimenzionisanje 

kućišta se izvodi prema EN 12573-3, EN 1778 i ASTM F1759.

UGRADNJA
 
Ugradnja pumpnih stanica čija kućišta su izrađena od PEHD-a je 
jednostavna i laka. Kućišta su lagana jer je specifična težina PEHD-a 
mala (približno 0,95). Jednostavnost ugradnje proizlazi iz činjenice da 
je PEHD veoma elastičan u poređenu sa drugim materijalima za izradu 
pumpnih stanica. 
 
POVEZIVANJE
 
Povezivanje pumpne stanice sa cevovodom svih vrsta i proizvođača 
cevi omogućava kako tehnologija izrade kućišta tako i pojedinačni 
način izrade odgovarajućih priključaka. Povezivanje pumpnih stanica 
sa cevovodom može se izvesti pomoću zaptivnih elemenata a i 
zavarivanjem. Priključci se mogu postavljati na odgovarajuća mesta po 
želji. Takođe postoji velika fleksibilnost pri izboru prečnika (u rasponu 
od 800 do 3000mm) i visine pumpne stanice. 
 
PODZEMNA VODA
 
Podzemna voda ima višestruk uticaj na kućište pumpne stanice: 
– Sila potiska podzemne vode dovodi do isplivavanja pumpne stanice na površinu tla. 
Taj problem se rešava ugradnjom betonskog opteživača. 
– Hidrostatički pritisak podzemne vode deluje na dance i cilindar kućišta što povećava 
debljine zidova.
 
BIO PUR

 

 

Isporuka opreme i njena Ugradnja: 
 
– određivanje pumpe prema konkretnom zahtevu sa pratećom armaturom 
– Pehd kućište sa odgovarajućim priključcima i revizionim otvorom 
– elektro orman za napajanje i automatski rad i upravljanje

ReferencePumpne stanice

PREDNOSTI

  • kompaktna izvedba
  • laka i brza ugradnja
  • jednostavna eksploatacija
  • male dimenzije uređaja
  • mala potrošnja el. energije
  • gravitacioni tok vode kroz uređaj
  • nema pokretnih delova
  • fleksibilnost uređaja na promene dotoka vode
  • pouzdan i dugotrajan rad

 

Brošura

PUMPNE STANICE

 

BIO PUR